Pridať stránky do PDF.

Pridať stránky do PDF.
Kedy ho použiť?
Ak máme v úmysle zlúčiť dva alebo viac dokumentov PDF do jedného PDF.
Ktorá časť PDF je ovplyvnená?
PDF zostáva v rovnakej forme, mení sa iba číslo strany.
Na čo si dať pozor?
Máme v úmysle vložiť ďalšie PDF pred alebo za skutočnú stránku. Dokumenty PDF s rôznymi veľkosťami a farebnými priestormi možno tiež zlúčiť.
Ako sa to používa?
Nájdite stránku, pred ktorú alebo za ktorú chcete vložiť ďalšiu stránku alebo strany.
Napríklad vložte PDF s dvoma stranami pred stranou 2:
Vkladanie stránok na ľubovoľné miesto v PDF.
Nahrávanie
Pridajte 2 strany.
Úprava stránok PDF