Lägg till sidor till PDF.

Lägg till sidor till PDF.
När ska man använda det?
Om vi ​​har för avsikt att slå samman två eller flera PDF-dokument i en enda PDF.
Vilken del av PDF påverkas av det?
PDF:en förblir i samma form, bara sidnumret ändras.
Vad ska man titta efter?
Vi avser att infoga ytterligare en PDF före eller efter själva sidan. PDF-dokument med olika storlekar och färgrymder kan också slås samman.
Hur man använder det?
Hitta sidan framför vilken eller efter vilken du tänker infoga en eller flera andra sidor.
Till exempel infoga PDF med två sidor framför sida 2:
Infoga sidor på valfri plats i PDF-filen.
Laddar upp
Lägg till 2 sidor.
Ändring av PDF-sidor