Öka PDF-bakgrunden

Ändra eller öka bakgrunden för en PDF.
När ska man använda det?
Om du vill ändra storleken på PDF:en genom att ändra bakgrunden.
Vilken del av PDF påverkas av det?
Färgrymden och innehållet i PDF:en ändrar inte bara storlekarna ändras. Den ursprungliga PDF-filen får en vit ram.
Vad ska man titta efter?
Vit ramstorleksgräns större än 20 %. Om den är större än så måste ökningen göras två gånger.
Hur man använder det?
PDF-bakgrund, vit ramökning.
Visar original och förstorad storlek.
Mått i mm. Storleken på varje sida kan ändras separat.