Bilder från PDF. Färgrymd, upplösning, mått.

Bildutdrag från PDF.
Detaljerad information om bilderna.
- Förhandsgranska bild.
- Färgrymd: RGB, CMYK, Grå.
- Bildupplösning: dpi.
- Bildstorlek i PDF.
- Bildens ursprungliga upplösning i pixlar
- Öppningsbilder i originalstorlek.
- Ladda ner alla bilder i JPG-format.
Filtreringsförhållanden.
- Per sida.
- Enligt upplösning: 1 dpi - 999999 dpi.
- Efter färgrymd: RGB, Grå, CMYK.
Viktig!
Visar alltid aktuell status för PDF:en!
Vad är det bra för?
Hitta lågupplösta bilder.
Hitta icke-färgbilder.
Kontrollera färgrymden.
Spara bilder från PDF.
Hur man använder det?