Profil kolorów ICC osadzony w pliku PDF.

Profil kolorów ICC w formacie PDF
Co to pokazuje?
Profil lub profile kolorów, które można znaleźć w formacie PDF.
Jak zinterpretować wynik?
Jeśli profil ICC to CMYK, przestrzeń kolorów jest prawidłowa. Nie oznacza to, że typ profilu ICC jest również poprawny.
PDF zawiera profil kolorów ICC.
Co oznacza ostrzeżenie?
Większość drukarek nie korzysta z profilu kolorów dołączonego do pliku PDF. Jeśli nie masz wystarczającej wiedzy na temat profili kolorów, możesz go usunąć z pliku PDF, ponieważ zwiększa tylko rozmiar pliku PDF.
Jak można rozwiązać problem?
Konwertery wymienione poniżej mogą usunąć profil kolorów Icc z pliku PDF.
Usuwanie profilu kolorów z pliku PDF.
Jak tego użyć?