Kontrola przestrzeni kolorów PDF.

Przestrzeń kolorów CMYK TGB
Co to pokazuje?
Zwraca przestrzeń kolorów elementów znalezionych w PDF i wskazuje problem, jeśli występuje.
Jak zinterpretować wynik?
Pod względem druku PDF zawiera trzy ważne elementy:
1. Obrazy
2. Elementy grafiki wektorowej.
3. Części tekstowe są wyświetlane z czcionkami, a nie jako obrazy w formacie PDF.
Przestrzeń kolorów RGB cmyk.
Wszystkie trzy elementy mają przestrzenie kolorów: RGB, CMYK, szary lub inny wyraźny kolor.
Sprawdzanie online biura drukowania PDF
Co oznacza ostrzeżenie?
Przestrzeń kolorów RGB znajduje się w formacie PDF, który zostanie przekonwertowany do formatu cmyk również przez drukarnię przed wydrukowaniem.
Jak można rozwiązać problem?
Przestrzeń kolorów rgb można przekonwertować za pomocą następującego konwertera:
Konwersja RGB-CMYK.
Jak tego użyć?