PDF: Sprawdź osadzone litery.

Sprawdzanie czcionek PDF
Co to pokazuje?
Opis czcionek PDF można znaleźć w pliku PDF.
Jak zinterpretować wynik?
Pokazuje listę nieosadzonych czcionek.
Sprawdzanie online biura drukowania PDF
Co oznacza ostrzeżenie?
Jeśli opis czcionki nie znajduje się w pliku PDF, znaki obce mogą zostać zastąpione tekstem oryginalnym podczas drukowania.
Jak można rozwiązać problem?
Niestety problem można rozwiązać tylko na maszynie, w której dostępny jest brakujący typ czcionki.