Określ rozmiar obrazu jpg, tiff, png do drukowania PDF.

Tworzenie drukowalnych plików PDF z obrazów JPG, TIFF, PNG.
Kiedy go używać?
Jeśli chcemy użyć zdjęcia do przygotowania nadającego się do druku pliku PDF ze spadami i znacznikami przycięcia.
Na jaką część pliku PDF ma to wpływ?
Plik PDF składa się z obrazu i znaczników przycięcia.
Na co uważać?
Rozdzielczość obrazu nie powinna być w miarę możliwości mniejsza niż 300 dpi
Jak tego użyć?
Określanie rozmiaru obrazu.
Wymiary: przycięty rozmiar pliku PDF bez spadu.
Przycinanie obrazu jpg, tiff, png
Tylko część obrazu jest potrzebna do pliku PDF. Uprawa.
Modyfikacja rozmiaru nieproporcjonalna do oryginalnego rozmiaru.
Przycięty rozmiar pliku PDF nie jest skalowany z obrazem.
Modyfikacja rozmiaru proporcjonalnie do oryginalnego rozmiaru.
Rozmiar przycięcia pliku PDF będzie skalowany wraz z obrazem.