Orezanie PDF, zmena veľkosti.

Orezanie PDF na veľkosť
Kedy ho použiť?
Ak potrebujete časť PDF, vystrihnite a preveďte nepotrebnú časť.
Ktorá časť PDF je ovplyvnená?
Farebný priestor PDF sa nemení, menia sa iba rozmery.
Na čo si dať pozor?
Po orezaní by mala zostať dostatočná časť na prípravu spadávky PDF.
Ako sa to používa?
Ručný výber veľkosti alebo zadaním hodnoty:
Nastavenie vybranej oblasti do stredu.
Nastaví vybratú oblasť do stredu