Ovládanie farebného priestoru PDF.

Farebný priestor TGB cmyk
Čo to ukazuje?
Vráti farebný priestor prvkov nájdených v PDF a indikuje problém, ak existuje.
Ako interpretovať výsledok?
Pokiaľ ide o tlač, PDF obsahuje tri dôležité prvky:
1. Obrázky
2. Prvky vektorovej grafiky.
3. Textové časti sú zobrazené s typmi písma a nie ako obrázky v PDF.
Farebný priestor Rgb cmyk.
Všetky tri prvky majú farebné priestory: RGB, CMYK, šedá alebo niektoré odlišné farby.
Online kontrola tlačovej kancelárie PDF
Čo znamená varovanie?
Farebný priestor Rgb sa nachádza vo formáte PDF, ktorý tlačiareň pred tlačou prevedie na cmyk.
Ako by sa dal problém vyriešiť?
Farebný priestor rgb je možné previesť pomocou nasledujúceho prevodníka:
Konverzia Rgb-cmyk.
Ako sa to používa?