PDF: Skontrolujte vložené písmená.

Kontrola fontov PDF
Čo to ukazuje?
Popis fontov PDF nájdete v PDF.
Ako interpretovať výsledok?
Zobrazuje zoznam nevložených písiem.
Online kontrola tlačovej kancelárie PDF
Čo znamená varovanie?
Ak popis písma nie je v PDF, pri tlači môžu byť pôvodné znaky nahradené cudzími znakmi.
Ako by sa dal problém vyriešiť?
Bohužiaľ, problém je možné opraviť iba na počítači, na ktorom je dostupný chýbajúci typ písma.