Vytvárajte spadávky, značky orezania, veľkosti rezu pre súbory PDF so správnou veľkosťou.

Príprava značky orezania PDF, veľkosti orezania, spadávky.
Kedy ho použiť?
Ak je pôvodná veľkosť Pf identická s veľkosťou konečného produktu. Príklad: ak je počiatočná veľkosť PDF 200x100 mm, potom bude veľkosť tlačeného produktu tiež 200x100 mm.
Ktorá časť PDF je ovplyvnená?
Farebný priestor PDF sa nemení, menia sa iba rozmery. Získa veľkosť orezania a značky orezania.
Na čo si dať pozor?
Dôležité prvky by sa pri príprave spadávky PDF nemali dostať na orezanú veľkosť ani mimo orezanú veľkosť.
Ako sa to používa?
hotová veľkosť
Ukážka veľkosti orezania bez spadávania PDF so značkami orezania
Je potrebné vybrať typ spadávky PDF:
Pre PDF sa odporúča spadávka 3 mm. Ak na okrajoch nie je dostatok miesta, možno použiť 2 mm spadávku PDF.
- PDF bez spadávka, s bielou slávou: je možný výber z 0, 5 , 8, 10 mm.
2 mm spadávka PDF
3 mm spad PDF
Spadávka PDF 0 mm
5 mm spadávka PDF
8 mm spad PDF
10 mm spadávka PDF