Zadajte veľkosť obrázka jpg, tiff, png pre tlač PDF.

Vytváranie tlačiteľných PDF z obrázkov JPG, TIFF, PNG.
Kedy ho použiť?
Ak chceme použiť fotografiu na prípravu tlačeného PDF so značkami spadávky a orezania.
Ktorá časť PDF je ovplyvnená?
PDF sa bude skladať z obrázka a orezových značiek.
Na čo si dať pozor?
Rozlíšenie obrázka by nemalo byť menšie ako 300 dpi, pokiaľ je to možné
Ako sa to používa?
Určenie veľkosti obrázka.
Rozmery: orezaná veľkosť PDF bez spadávania.
Orezanie obrázkov jpg, tiff, png
Pre PDF je potrebná iba časť obrázka. Orezanie.
Úprava veľkosti nie je v pomere k pôvodnej veľkosti.
Veľkosť orezaného PDF nie je v mierke s obrázkom.
Úprava veľkosti v pomere k pôvodnej veľkosti.
Veľkosť orezania PDF bude v mierke s obrázkom.