PDF-färgrymdskontroll.

TGB cmyk färgrymd
Vad visar det?
Returnerar färgrymden för element som finns i PDF och indikerar eventuellt problem.
Hur ska man tolka resultatet?
När det gäller utskrift innehåller PDF:en tre viktiga delar:
1. Bilder
2. Vektorgrafikelement.
3. Textdelar visas med typsnitt och inte som bilder i PDF.
Rgb cmyk färgrymd.
Alla tre element har färgrymder: RGB, CMYK, Grå eller någon distinkt färg.
Online-checkare för PDF-utskrift
Vad betyder varningen?
Rgb-färgrymden finns i PDF, som kommer att konverteras till cmyk även av tryckeriet innan tryckning.
Hur skulle problemet kunna lösas?
Rgb-färgrymden kan konverteras med följande konverterare:
Rgb-cmyk konvertering.
Hur man använder det?