PDF: Kontrollera inbäddade bokstäver.

Kontrollera teckensnitten i PDF
Vad visar det?
Beskrivning av PDF-teckensnitt finns i PDF:en.
Hur ska man tolka resultatet?
Visar listan över icke-inbäddade teckensnitt.
Online-checkare för PDF-utskrift
Vad betyder varningen?
Om teckensnittsbeskrivningen inte finns i PDF:en kan främmande tecken ersätta originaltexten när den skrivs ut.
Hur skulle problemet kunna lösas?
Tyvärr kan problemet bara åtgärdas på en maskin där den saknade teckensnittstypen är tillgänglig.