PDFx utskrift standardkontroll.

PDF/x standard
Vad visar det?
PDF-filen framställdes enligt utskriftsstandard
Hur ska man tolka resultatet?
En specialversion av PDF är PDF / X. PDF / X är standarden för tryckeribranschen. Ett dokument skapat i PDF/X, lämpligt för tryckeriet.

Detta är en rekommendation endast för att skriva PDF, det är inte obligatoriskt.