Spara sidor från PDF.

Separera sidor i PDF
När ska man använda det?
Om vi ​​vill spara, separera sidor från PDF
Vilken del av PDF påverkas av det?
PDF:en förblir i samma form, bara sidnumret ändras.
Vad ska man titta efter?
Flera sidor kan också väljas för att spara.
Hur man använder det?
Spara PDF-sidor till separat fil.
Val av sida för att spara eller ta tillbaka valet. Mer än en sida kan också väljas. Den återstående delen kan laddas ner, eller ytterligare operationer kan göras på den.