PDF 100 % svart typsnitt eller grafikfel.

Kontrollerar 4-färgssvart teckensnitt
Vad visar det?
Om vi ​​har för avsikt att slå samman två eller flera PDF-dokument i en enda PDF.
Hur ska man tolka resultatet?
PDF-filen innehåller en svart bokstav eller grafik som inte är 100 % svart, utan gjord av en blandning av 4 färger.
cmyk svart typsnitt, 100 % svart typsnitt
Inte 100 % svart text.
Vad betyder varningen?
Vid utskrift kanske dessa bokstäver eller grafik inte har snygga konturer. Textens läsbarhet försämras.
Hur skulle problemet kunna lösas?
Följande omvandlare korrigerar felet om alla fyra färgerna är mellan 50-100 %.
Om bokstaven eller grafiken ingår som bild i PDF:en kan felet inte rättas till.
Konverterar 4-färgs cmyk-teckensnitt till 100 % svart.
Hur man använder det?