Nastavenie typu krvácania

PDF so spadávkou a značkou orezania
Kedy ho použiť?
Ak si želáme pripraviť vytlačiteľný PDF s okrajom vybaveným orezovými značkami. Úprava typu spadávky PDF.
Ktorá časť PDF je ovplyvnená?
PDF sa bude skladať z obrázka a orezových značiek.
Na čo si dať pozor?
Dôležité texty, obrázky, logá by nemali byť umiestnené príliš blízko okrajov lemu.
Ako sa to používa?
Veľkosť orezania s orezovými značkami.
Predný pohľad na dokument bez spadávky PDF.
Úprava grafiky a veľkosti spadávky PDF:
3 mm spad PDF: Všetky prvé štyri tlačidlá výberu vytvárajú 3 mm spadávku PDF. Rozdiel je len v type grafiky spadávky PDF. Rozdiel niekedy nie je vidieť.
0 mm: Orezaná veľkosť PDF je identická s dokumentom, bez spadávky a bez plusového bieleho rámu.
5, 8, 10 mm biely rám: V rámci orezanej veľkosti je tiež možné vytvoriť plus biely rám.
2 mm spadávka PDF
3 mm spad PDF
Spadávka PDF 0 mm
5 mm spadávka PDF
8 mm spad PDF
10 mm spadávka PDF