Ustawienie rodzaju spadu

PDF ze spadem i znacznikiem przycięcia
Kiedy go używać?
Jeśli chcemy przygotować plik PDF do druku ze spadem z zaznaczonymi znacznikami cięcia. Dostosowanie rodzaju spadu PDF.
Na jaką część pliku PDF ma to wpływ?
Plik PDF składa się z obrazu i znaczników przycięcia.
Na co uważać?
Ważne teksty, obrazy, logotypy nie powinny znajdować się zbyt blisko krawędzi lamówki.
Jak tego użyć?
Rozmiar przycięcia ze znakami przycięcia.
Widok z przodu dokumentu bez spadu PDF.
Dostosowanie grafiki i rozmiaru spadu PDF:
3 mm spad PDF: Wszystkie pierwsze cztery przyciski wyboru tworzą 3 mm spad PDF. Różnica polega tylko na rodzaju grafiki spadu PDF. Czasami różnicy nie widać.
0 mm : Przycięty rozmiar pliku PDF jest identyczny z dokumentem, nie ma spadu ani białej ramki plus.
Rama biała 5, 8, 10 mm : istnieje również możliwość założenia plus białej ramki w ramach przyciętego rozmiaru.
Spad PDF 2 mm
3 mm spad PDF
Spad PDF 0 mm
Spad PDF 5 mm
Spad PDF 8 mm
Spad PDF 10 mm