Vytváranie PDF: veľkosť obrázka Jpg, tiff, png.

Príprava PDF z obrázkov jpg, tiff, png
Kedy ho použiť?
Ak chceme použiť fotografiu na prípravu tlačiteľného PDF, vybaveného spadávkou a orezovými značkami, pričom veľkosť obrázka nie je úmerná veľkosti PDF.
Ktorá časť PDF je ovplyvnená?
PDF sa bude skladať z obrázka a orezových značiek.
Na čo si dať pozor?
Dôležité texty, obrázky, logá by nemali byť umiestnené príliš blízko okrajov lemu.
Ako sa to používa?
PDF - Výber časti obrázka
Nastavenie časti obrazu. Je možné nastaviť povrch úmerný veľkosti špecifikovanej na predchádzajúcej strane.
Príprava tlačených PDF z obrázkov jpg, png, tiff
Výmenné rozmery: dĺžka šírka. Rámik výberu sa otočí o 90 stupňov.