Tworzenie PDF: rozmiar obrazu jpg, tiff, png.

Przygotowywanie pliku PDF z obrazu jpg, tiff, png
Kiedy go używać?
Jeśli chcemy użyć zdjęcia do przygotowania PDF do druku z zaznaczonymi spadami i przycięciami, a rozmiar obrazu nie jest proporcjonalny do rozmiaru PDF.
Na jaką część pliku PDF ma to wpływ?
Plik PDF składa się z obrazu i znaczników przycięcia.
Na co uważać?
Ważne teksty, obrazy, logotypy nie powinny znajdować się zbyt blisko krawędzi lamówki.
Jak tego użyć?
PDF - Wybór części obrazu
Ustawienie części obrazu. Można ustawić powierzchnię proporcjonalną do rozmiaru określonego na poprzedniej stronie.
Przygotowywanie plików PDF do druku z obrazów jpg, png, tiff
Wymiana wymiarów: długość szerokość. Ramka wyboru obraca się o 90 stopni.