Rozdzielczość obrazów

Rozdzielczość obrazu w dpi
Co to pokazuje?
Pokazuje jakość obrazów znalezionych w pliku PDF w dpi.
Jak zinterpretować wynik?
jakość obrazu:
powyżej 300 dpi: właściwe
250 – 300 dpi: dobra
150 – 200 dpi: średnia
75 – 150 dpi: niska
1 – 75: źle
Sprawdzanie online biura drukowania PDF
Co oznacza ostrzeżenie?
Obrazy o rozdzielczości poniżej 300 dpi można znaleźć w pliku PDF, co nie jest odpowiednie z punktu widzenia drukowania.
Jak można rozwiązać problem?
Modyfikując dokument.
Niestety problem można rozwiązać tylko poprzez wymianę obrazu lub zmniejszenie rozmiaru obrazów.