Upplösning av bilder

Bildens upplösning i dpi
Vad visar det?
Det visar kvaliteten på bilder som finns i PDF:en i dpi.
Hur ska man tolka resultatet?
bildkvalitet:
över 300 dpi: lämpligt
250 – 300 dpi: bra
150 – 200 dpi: medelmåttig
75 – 150 dpi: låg
1 – 75 : fel
Online-checkare för PDF-utskrift
Vad betyder varningen?
Bilder med en upplösning under 300 dpi kan finnas i PDF-filen, vilket inte är lämpligt när det gäller utskrift.
Hur skulle problemet kunna lösas?
Genom att ändra dokumentet.
Tyvärr kan problemet endast lösas genom att byta ut bilden eller genom att minska storleken på bilderna.