Scal warstwy PDF.

Scalanie warstw PDF
Kiedy go używać?
Jeśli chcesz połączyć warstwy, które pozostały po wygenerowaniu PDF.
Na jaką część pliku PDF ma to wpływ?
Zmiana występuje w treści PDF.
Na co uważać?
Warstwy są łączone w jedną warstwę podczas konwersji. Ważne jest, aby sprawdzić po konwersji.
Jak tego użyć?