Dodaj pustą stronę do pliku PDF

Dodaj pustą stronę do pliku PDF.
Kiedy go używać?
Jeśli chcesz dodać jedną lub więcej pustych stron do pliku PDF.
Na jaką część pliku PDF ma to wpływ?
PDF pozostaje w tej samej formie, zmienia się tylko numer strony.
Na co uważać?
Rozmiar pustej strony będzie odpowiadał rozmiarowi wybranej strony.
Jak tego użyć?
Znajdź stronę przed lub za sobą, aby wstawić pustą stronę lub strony.
Na przykład: wstaw pustą stronę PDF na początku strony 2: