Rozlíšenie obrázkov

Rozlíšenie obrazu v dpi
Čo to ukazuje?
Zobrazuje kvalitu obrázkov nájdených v PDF v dpi.
Ako interpretovať výsledok?
kvalita obrazu:
nad 300 dpi: vhodné
250 – 300 dpi: dobré
150 – 200 dpi: priemerné
75 – 150 dpi: nízke
1 – 75: nesprávne
Online kontrola tlačovej kancelárie PDF
Čo znamená varovanie?
Obrázky s rozlíšením pod 300 dpi sa môžu nachádzať v PDF, čo nie je vhodné z hľadiska tlače.
Ako by sa dal problém vyriešiť?
Úpravou dokumentu.
Bohužiaľ, problém sa dá vyriešiť iba výmenou obrázka alebo zmenšením veľkosti obrázkov.