Ställa in typen av utfall

PDF med utfall och skärmärke
När ska man använda det?
Om vi ​​vill förbereda en utskrivbar PDF med utfall försedd med skärmärken. Justera typen av PDF-bleed.
Vilken del av PDF påverkas av det?
PDF-filen består av en bild och skärmärkena.
Vad ska man titta efter?
Viktiga texter, bilder, logotyper bör inte placeras för nära kanterna på trimningen.
Hur man använder det?
Skörstorlek med skärmärken.
Framifrån av dokumentet utan PDF-utfall.
Justera grafik och storlek på PDF-utfall:
3 mm PDF-utfall: Alla de fyra första valknapparna skapar 3 mm PDF-utfall. Skillnaden ligger bara i typen av grafik för PDF-utfallningen. Skillnaden kan inte ses ibland.
0 mm: Den beskurna storleken på PDF är identisk med dokumentet, det finns ingen utfall och det finns ingen plusvit ram.
5, 8, 10 mm vit ram: det är också möjligt att etablera plus vit ram inom den beskurna storleken.
2 mm PDF-utfall
3 mm PDF-utfall
0 mm PDF-utfall
5 mm PDF-utfall
8 mm PDF-utfall
10 mm PDF-utfall