Lägg till en tom sida i PDF-filen

Lägg till en tom sida i PDF-filen.
När ska man använda det?
Om du vill lägga till en eller flera tomma sidor till PDF:en.
Vilken del av PDF påverkas av det?
PDF:en förblir i samma form, bara sidnumret ändras.
Vad ska man titta efter?
Storleken på den tomma sidan kommer att matcha storleken på den valda sidan.
Hur man använder det?
Hitta sidan framför eller bakom dig för att infoga en eller flera tomma sidor.
Till exempel: infoga en tom PDF-sida framför sida 2 :