PDF: Izolované farby, ovládanie pantonu.

PDF: Kontrola farieb Panton.
Čo to ukazuje?
Názvy oddelených farieb nájdené v PDF. Aj pridružená farba v prípade Pantone.
Ako interpretovať výsledok?
Ak si želáte, aby tlačiarenská spoločnosť spracovávala oddelené farby jednotlivo, potom nie je potrebná žiadna akcia.
Oddelené farby v PDF
Čo znamená varovanie?
Ak nie je potrebné spracovávať alebo tlačiť farby jednotlivo, potom je nutný prevod do farebného priestoru CMYK.
Ako by sa dal problém vyriešiť?
Oddelené farby je možné konvertovať pomocou nižšie uvedeného prevodníka.
Tento prevod je potrebné vykonať pred vytvorením spadávky PDF.
Prevod farieb Pantone na farebný priestor cmyk
Ako sa to používa?