PDF: izolowane kolory, sterowanie pantonem.

PDF: kontrola koloru Panton.
Co to pokazuje?
Nazwy rozdzielonych kolorów znalezione w pliku PDF. Również skojarzony kolor w przypadku Pantone.
Jak zinterpretować wynik?
Jeśli chcesz, aby drukarnia zajmowała się rozdzielonymi kolorami indywidualnie, nie jest konieczne żadne działanie.
Rozdzielone kolory w pliku PDF
Co oznacza ostrzeżenie?
Jeśli nie ma potrzeby obsługi lub drukowania kolorów indywidualnie, konieczna jest konwersja do przestrzeni kolorów CMYK.
Jak można rozwiązać problem?
Rozdzielone kolory można przekonwertować za pomocą konwertera pokazanego poniżej.
Tę konwersję należy wykonać przed utworzeniem spadu PDF.
Konwersja kolorów Pantone na przestrzeń kolorów cmyk
Jak tego użyć?