Slet sider fra PDF.

Slet PDF-sider
Hvornår skal du bruge det?
Hvis vi ønsker at slette sider fra PDF-filen.
Hvilken del af PDF påvirkes af den?
PDF'en forbliver i samme form, kun sidenummeret ændres.
Hvad skal man se efter?
Mere end en side kan vælges samtidigt til sletning.
Sådan bruges det?
Sletning af side
Valg af sider til sletning eller tilbagetrækning af markeringen. Flere sider kan vælges. Den resterende del kan downloades, eller der kan foretages yderligere operationer på den.