Usuń strony z pliku PDF.

Usuń strony PDF
Kiedy go używać?
Jeśli chcemy usunąć strony z pliku PDF.
Na jaką część pliku PDF ma to wpływ?
PDF pozostaje w tej samej formie, zmienia się tylko numer strony.
Na co uważać?
Do usunięcia można jednocześnie wybrać więcej niż jedną stronę.
Jak tego użyć?
Usuwanie strony
Wybieranie stron do usunięcia lub wycofania zaznaczenia. Można wybrać więcej stron. Pozostałą część można pobrać lub wykonać na niej dalsze operacje.