PDF Controleer lagen.

Wat laat het zien?
Het toont het aantal lagen dat in de PDF is gevonden en dat tijdens het bewerken door het voorbereidingsproces is gebruikt. Ze werden niet gecombineerd toen de PDF werd gegenereerd.
Hoe het resultaat te interpreteren?
Bijvoorbeeld als het resultaat 6:2 is. Het betekent dat de PDF een oppervlak met 6 lagen en een oppervlak met 2 lagen bevat.
PDF-drukkerij online checker
Wat betekent de waarschuwing?
De bewerkingslagen kunnen problemen of fouten veroorzaken wanneer het document in de drukkerij wordt verwerkt.
Hoe kan het probleem worden opgelost?
De lagen kunnen worden gecombineerd met een eenvoudige conversie.
De lagen kunnen worden gecombineerd met een eenvoudige conversie.
Hoe te gebruiken?