PDF Sprawdź warstwy.

Co to pokazuje?
Pokazuje liczbę warstw znalezionych w pliku PDF, które zostały wykorzystane w procesie przygotowania podczas edycji. Nie zostały połączone podczas generowania pliku PDF.
Jak zinterpretować wynik?
Na przykład, jeśli wynik to 6:2. Oznacza to, że PDF zawiera powierzchnię z 6 warstwami i powierzchnię z 2 warstwami.
Sprawdzanie online biura drukowania PDF
Co oznacza ostrzeżenie?
Warstwy edycyjne mogą powodować problemy lub błędy podczas przetwarzania dokumentu w drukarni.
Jak można rozwiązać problem?
Warstwy można łączyć za pomocą prostej konwersji.
Warstwy można łączyć za pomocą prostej konwersji.
Jak tego użyć?