Vrstvy kontroly PDF.

Čo to ukazuje?
Zobrazuje počet vrstiev nájdených v PDF, ktoré boli použité v procese prípravy počas úprav. Pri generovaní PDF neboli kombinované.
Ako interpretovať výsledok?
Napríklad, ak je výsledok 6:2. To znamená, že PDF obsahuje povrch so 6 vrstvami a povrch s 2 vrstvami.
Online kontrola tlačovej kancelárie PDF
Čo znamená varovanie?
Vrstvy úprav môžu spôsobiť problém alebo poruchu pri spracovaní dokumentu v tlačiarenskej spoločnosti.
Ako by sa dal problém vyriešiť?
Vrstvy je možné kombinovať jednoduchou konverziou.
Vrstvy je možné kombinovať jednoduchou konverziou.
Ako sa to používa?