Spady, znaki cięcia, tworzenie rozmiaru cięcia w przypadku nieprawidłowego rozmiaru pliku PDF.

Przygotowanie spadu PDF, znacznika przycięcia, rozmiaru przycięcia.
Kiedy go używać?
Jeśli oryginalny plik PDF ma spady, ale nie ma znaku przycięcia ani rozmiaru przycięcia. Na przykład, gdy rozmiar PDF to 206x106 mm, a ostateczny rozmiar to 200 x 100 mm.
Na jaką część pliku PDF ma to wpływ?
Przestrzeń kolorów PDF nie zmienia się, zmieniają się tylko wymiary. Otrzyma ostateczny rozmiar, spad PDF i znacznik przycięcia.
Na co uważać?
Podczas przygotowywania spadu PDF ważne elementy nie powinny znaleźć się na przyciętym rozmiarze ani poza przyciętym rozmiarem
Jak tego użyć?
Ustawienie wybranego obszaru na środku.
Ustawia wybrany obszar na środku
Dodanie rozmiaru przycięcia.
Daje rozmiar przycięcia do pliku PDF tylko zgodnie z wybranym obszarem i rozmiarem.
Dodanie rozmiaru przycięcia i znaku przycięcia
Daje rozmiar przycięcia i znaczniki przycięcia do pliku PDF zgodnie z wybranymi obszarami i rozmiarem.