Spadávka, značky rezu, vytváranie veľkosti rezu v prípade nesprávneho formátu PDF.

Príprava spadávky PDF, značka orezania, veľkosť orezania.
Kedy ho použiť?
Ak má pôvodný súbor PDF spadávku, ale nie je tam žiadna značka orezania ani veľkosť orezania. Napríklad, keď je veľkosť PDF 206 x 106 mm a konečná veľkosť bude 200 x 100 mm.
Ktorá časť PDF je ovplyvnená?
Farebný priestor PDF sa nemení, menia sa iba rozmery. Získa konečnú veľkosť, spadávku PDF a značku orezania.
Na čo si dať pozor?
Dôležité prvky by sa pri príprave spadávky PDF nemali dostať na orezanú veľkosť ani mimo orezanú veľkosť
Ako sa to používa?
Nastavenie vybranej oblasti do stredu.
Nastaví vybratú oblasť do stredu
Pridanie veľkosti orezania.
Pridá veľkosť orezania PDF iba podľa vybranej oblasti a veľkosti.
Pridanie veľkosti orezania a značky orezania
Poskytuje veľkosť orezania a značky orezania do PDF podľa vybratých oblastí a veľkosti.