PDF: Isolerade färger, pantonkontroll.

PDF: Panton färgkontroll.
Vad visar det?
Namn på separerade färger finns i PDF:en. Även tillhörande färg vid Pantone.
Hur ska man tolka resultatet?
Om du önskar att tryckeriet hanterar de separerade färgerna individuellt, behövs ingen åtgärd.
Separerade färger i PDF:en
Vad betyder varningen?
Om det inte är nödvändigt att hantera eller skriva ut färger individuellt, är konvertering nödvändig till CMYK-färgrymd.
Hur skulle problemet kunna lösas?
De separerade färgerna kan konverteras med omvandlaren som visas nedan.
Denna konvertering måste göras innan PDF-utfallningen skapas.
Konvertera Pantone-färg till cmyk-färgrymd
Hur man använder det?