Utfall, skärmärken, skapa klippstorlekar vid felaktig storlek på PDF.

Förbereder PDF-utfall, beskärningsmärke, beskärningsstorlek.
När ska man använda det?
Om den ursprungliga PDF-filen har utfallit, men det inte finns något beskärningsmärke eller beskärningsstorlek. Till exempel när PDF-storleken är 206x106 mm, och den slutliga storleken blir 200 x 100 mm.
Vilken del av PDF påverkas av det?
Färgrymden för PDF ändras inte, bara dimensionerna ändras. Den kommer att få slutlig storlek, PDF-utfall och beskärningsmärke.
Vad ska man titta efter?
Viktiga element bör inte hamna på den beskurna storleken eller utanför den beskurna storleken när du förbereder PDF-utfallningen
Hur man använder det?
Ställ in det valda området till mitten.
Ställer in det valda området till mitten
Lägger till gröda.
Ger beskärningsstorlek till PDF endast enligt valt område och storlek.
Lägger till beskärningsstorlek och beskärningsmärke
Det ger beskärningsstorlek och skärmärken till PDF-filen enligt de valda områdena och storleken.