Spadávka a veľkosť orezania PDF

Spadávka a veľkosť orezania PDF
Čo to ukazuje?
Existuje nejaká veľkosť orezania a spadávka v PDF?
Ako interpretovať výsledok?
Ak hodnota Trim nie je 0 x 0 mm, potom existuje veľkosť orezania.
Ak je veľkosť orezania PDF menšia ako jeho plná veľkosť (napríklad: 169 x 231 mm a Trim: 148 x 210 mm), potom má PDF výstupnú oblasť.
Online kontrola tlačovej kancelárie PDF
Čo znamená varovanie?
PDF nemá zdokumentovanú veľkosť orezania. V takom prípade zvyčajne neexistuje žiadna spadávka PDF a značka orezania.
Ako by sa dal problém vyriešiť?
Moduly zobrazené nižšie poskytujú veľkosť orezania, spadávku a značku orezania v PDF.
Príprava orezových značiek formátu PDF na spadávku
Príprava orezových značiek formátu PDF na spadávku
Ako sa to používa?