PDF-udluftning og afgrødestørrelse

PDF-udluftning og afgrødestørrelse
Hvad viser det?
Er der nogen afgrødestørrelse og blødningsoverflade af PDF.
Hvordan fortolkes resultatet?
Hvis beskæringsværdien ikke er 0 x 0 mm, findes afgrødestørrelsen.
Hvis PDF-klippestørrelsen er mindre end dens fulde størrelse (for eksempel: 169 x 231 mm og Trim: 148 x 210 mm), har PDF'en et løbetidsområde.
PDF-udskrivningskontor online-checker
Hvad betyder advarslen?
PDF har ingen dokumenteret afgrødestørrelse. I et sådant tilfælde findes der normalt heller ikke nogen PDF-udblødning, og der findes heller ikke afgrøder.
Hvordan kunne problemet løses?
Nedenstående moduler giver afgrødestørrelse, udluftning og afgrødemarkering til PDF.
Forberedelse af afgrødestørrelse PDF bløder afgrøder
Forberedelse af afgrødestørrelse PDF bløder afgrøder
Sådan bruges det?