Rozmiar spadu i przycięcia PDF

Rozmiar spadu i przycięcia PDF
Co to pokazuje?
Czy istnieje rozmiar przycięcia i powierzchnia spadu pliku PDF.
Jak zinterpretować wynik?
Jeśli wartość przycięcia nie jest równa 0 x 0 mm, istnieje rozmiar przycięcia.
Jeśli rozmiar cięcia PDF jest mniejszy niż jego pełny rozmiar (na przykład: 169 x 231 mm i Przytnij: 148 x 210 mm), wówczas plik PDF ma obszar wyczerpania.
Sprawdzanie online biura drukowania PDF
Co oznacza ostrzeżenie?
PDF nie ma udokumentowanego rozmiaru przycięcia. W takim przypadku zwykle nie ma spadu ani znacznika przycięcia PDF.
Jak można rozwiązać problem?
Moduły pokazane poniżej zapewniają rozmiar przycięcia, spad i znacznik przycięcia do pliku PDF.
Przygotowywanie znaczników przycięcia w formacie PDF spadu
Przygotowywanie znaczników przycięcia w formacie PDF spadu
Jak tego użyć?