PDF zmenšenie, zväčšenie.

Zväčšenie, zmenšenie veľkosti PDF.
Kedy ho použiť?
Ak sa veľkosť PDF nezhoduje s konečnou veľkosťou.
Ktorá časť PDF je ovplyvnená?
Farebný priestor PDF sa nemení, menia sa iba rozmery. Získa veľkosť orezania a značky orezania.
Na čo si dať pozor?
Môže sa tiež zmenšiť alebo zväčšiť podľa veľkosti rezu.
Ako sa to používa?
Úprava veľkosti PDF podľa veľkosti orezania.
Môže sa tiež zmenšiť alebo zväčšiť podľa veľkosti rezu.
Úprava veľkosti PDF.
Nastavenie veľkosti nie podľa veľkosti orezania. Táto ikona sa zobrazí iba vtedy, ak má PDF veľkosť orezania
Úprava veľkosti nie je v pomere k pôvodnej veľkosti.
Konečné rozmery nebudú úmerné pôvodnej veľkosti.
Úprava veľkosti v pomere k pôvodnej veľkosti.
Konečné rozmery budú úmerné pôvodnej veľkosti.