PDF-förminskning, förstoring.

Ökar, minskar storleken på PDF.
När ska man använda det?
Om storleken på PDF inte överensstämmer med den slutliga storleken.
Vilken del av PDF påverkas av det?
Färgrymden för PDF ändras inte, bara dimensionerna ändras. Den kommer att få skörstorlek och skärmärken.
Vad ska man titta efter?
Den kan också förminskas eller förstoras beroende på snittstorleken.
Hur man använder det?
Ändra storleken på PDF-filen efter beskärningsstorlek.
Den kan också förminskas eller förstoras beroende på snittstorleken.
Ändra storleken på PDF.
Ställ in storleken inte efter grödans storlek. Den här ikonen visas bara om PDF-filen har beskärningsstorlek
Ändring av storlek som inte står i proportion till originalstorleken.
De slutliga måtten kommer inte att vara proportionella mot den ursprungliga storleken.
Ändra storleken i proportion till originalstorleken.
De slutliga måtten kommer att vara proportionella mot den ursprungliga storleken.