Zmniejszenie, powiększenie PDF.

Zwiększanie, zmniejszanie rozmiaru pliku PDF.
Kiedy go używać?
Jeśli rozmiar pliku PDF nie pokrywa się z rozmiarem ostatecznym.
Na jaką część pliku PDF ma to wpływ?
Przestrzeń kolorów PDF nie zmienia się, zmieniają się tylko wymiary. Otrzyma rozmiar przycięcia i znaczniki przycięcia.
Na co uważać?
Można go również zmniejszyć lub powiększyć w zależności od rozmiaru cięcia.
Jak tego użyć?
Modyfikacja rozmiaru pliku PDF zgodnie z rozmiarem przycięcia.
Można go również zmniejszyć lub powiększyć w zależności od rozmiaru cięcia.
Modyfikowanie rozmiaru pliku PDF.
Ustawienie rozmiaru niezgodnego z rozmiarem przycięcia. Ta ikona pojawia się tylko wtedy, gdy plik PDF ma przycięty rozmiar
Modyfikacja rozmiaru nieproporcjonalna do oryginalnego rozmiaru.
Ostateczne wymiary nie będą proporcjonalne do oryginalnego rozmiaru.
Modyfikacja rozmiaru proporcjonalnie do oryginalnego rozmiaru.
Ostateczne wymiary będą proporcjonalne do oryginalnego rozmiaru.