PDF-utfall och beskärningsstorlek

PDF-utfall och beskärningsstorlek
Vad visar det?
Finns det någon beskärningsstorlek och utfallsyta i PDF.
Hur ska man tolka resultatet?
Om beskärningsvärdet inte är 0 x 0 mm, finns beskärningsstorleken.
Om PDF-klippets storlek är mindre än dess fulla storlek (till exempel: 169 x 231 mm och Trim: 148 x 210 mm) har PDF-filen ett utloppsområde.
Online-checkare för PDF-utskrift
Vad betyder varningen?
PDF har ingen dokumenterad beskärningsstorlek. I sådana fall finns vanligtvis ingen PDF-utfall och beskärningsmärke heller.
Hur skulle problemet kunna lösas?
Modulerna som visas nedan ger beskärningsstorlek, utfall och beskärningsmärke till PDF:en.
Förbereder utfall, skärmärken i PDF-format
Förbereder utfall, skärmärken i PDF-format
Hur man använder det?